9/11 a NWO

Zneužívání dětí

Počet pohřešovaných dětí v Česku roste

V ČR za poslední léta roste počet pohřešovaných a týraných dětí, roste počet dětí, kteří utíkají z dětských domovů a taky počet dětí, které zmizí beze stopy.

2009:

Za posledních sedm let vzrostl počet ztracených dětí až o tři tisíce a toto číslo se stále zvyšuje. I když více jak dvě třetiny z tohoto počtu tvoří útěky dětí z dětských domovů, je stále velké množství i těch, které se prostě jednoho dne domů nevrátí, třeba z dětského hřiště, a k útěku neměly žádný důvod.

Podle dostupných údajů se většina dětí, přes devadesát procent, najde. Ale číslo těch, které se vypátrat nepodařilo, stále vzrůstá. Pokud bychom zabrousili do statistik, v roce 2007 policie pátrala po 8 696 pohřešovaných, o 579 více než v roce 2006. Po některých dětech se pátrá pouhé dny, po jiných i roky, mnohdy bezvýsledně. Také stoupá počet případů, kdy jedním z únosců je sám rodič. Takové případy se vyskytují hlavně po rozvodu, kdy se jeden z rodičů nehodlá smířit s faktem, že si dítě bude vlastně jen „půjčovat“ na určité dny apod. Výjimkou nejsou ani případy dětí unesených do ciziny, opět jedním z rodičů. Pátrání je zde ztěžováno administrací a také přístupem a zákony jednotlivých zemí.

http://www.meredit.cz/content/view/1493/76/


2010:

V posledních letech řeší policie každoročně zhruba 11 000 případů pohřešovaných lidí, z toho se jedná o osoby mladší 18ti let přibližně v 9000 kauzách. Konkrétně v roce 2008 bylo Policii ČR nahlášeno více jak 9200 případů pohřešovaných dětí a mládeže. Úspěšnost jejich nalezení bývá naštěstí poměrně vysoká. Jde nejčastěji o únosy dětí vlastními rodiči nebo třetí osobou, útěky z dětských domovů a výchovných zařízení nebo třeba o malé děti, které se ztratily a neumějí najít cestu domů.

Jen do 18. května letošního roku úřady evidují již téměř 4000 pohřešovaných dětí. Z dostupných statistik z let 2007-2008 vyplývá, že dochází k setrvalému nárůstu počtu případů, kdy dochází k útěku, únosu či zmizení neplnoletých osob.

http://www.rozhlas.cz/odpovednaspolecnost/lide/_zprava/585907

 
Žádné komentáře