9/11 a NWO

Velký bratr

Evropané budou čelit více letištním skenerům


Parlament Evropské unie přijal rezoluci, která povoluje využití tělních skenerů na letištích všech 27 členksých států.

Většina parlamentu vyjádřila zvednutými rukami podporu před tento týden naplánovaným rozhodnutím autonomní Evropské komise, zda schválit použití skenerů na letištích. Parlament pak bude mít tři měsíce na odvrácení rozhodnutí.


Od loňského roku používá skenery na zkoušku Británie, Francie, Německo, Nizozemsko, Itálie a Finsko. V současnosti, když někdo v Británii odmítne projít skenerem, je mu automaticky zakázáno letět.

Tohle je jedna podmínek, kterou chtěl EP změnit, poznamenává, že  “Pasažéři by měli mít právo odmítnout skenery a vybrat si alternativní snímací metodu, která garantuje tu stejnou efektivnost, zatímco respektuje právo na soukromí a úctu." stojí v tiskovém prohlášení.

“Takové odmítnutí by nemělo zvýšit podezření o pasažérovi." dodal EP.

Zákonodárci také poznamenali, že členské státy by měly jen “nasadit technologii, která je nejméně škodná lidskému zdraví" a vyjádřili obavy o soukromí. Kvůli zdravotním rizikům "by být skenery používající ionizační radiaci v EU zakázány." souhlasil EP.

Podmínky také zarhnují produkování přibližných obrázků a podmínky, že data musí být okamžitě zničena a nesmí být skladována.

“Technologie nesmí mít možnosti ukládání nebo uchovávání dat." říká rezoluce. Tomuto byla nějaký čas věnována pozornost, když Americká vláda tvrdila, že přístroje, které používají neukládají data, ale dokumenty vydané pod zákonem pro svobodný přístup k informacím ukázaly, že jsou specificky vyrobené k opaku.

Narozdíl od Evropy, USA okamžitě zvýšily zřízení všech typů skenerů po nepovedením bombovém útoku v roce 2009. Američtí úředníci, včetně šéfky ministerstva pro vnitřní bezpečnost Janet Napolitanové Evropě nařídili, aby udělala to samé, rozhodnutí bylo ale učiněno ke studování dopadu na zdraví a soukromí.

Teď EU očividně zakazuje ionizační radiační skenery, to určitě způsobí odezvu proti TSA kvůli používaní takových přístrojů.

Teprve se ukáže, zda skenery splní podmíny EP, nicméně, jak jsme oznámil včera, tato technologie existuje.

Kdyby byla taková technologie zřízena na Evropských letištích, Američané by měli menší výmluvu pro tolerování toho, čím jsou rukami TSA vystaveni.

Několik vysoce respektovaných univerzit a zdravotníků, včetně Johns HopkinsColumbia University, University of California a Inter-Agency Committee on Radiation Safety varovali, že zdravotní rizika představovaná skenery nebyla pořádně prostudována a mohla by vést ke zvýšeným číslům rakoviny.

Kontroverze obklopující využití tělních skenerů je jasně nevyjasněná. Když cestujeme a když jdeme na veřejné události, narazíme na "volbu" skenerů, které střílí radiaci nebo plného osahávání.

Žádná z těchto "voleb" nezastupuje žití ve svobodné společnosti.

http://www.prisonplanet.com/europeans-will-face-more-airport-body-scanners.html


Žádné komentáře