9/11 a NWO

Velký bratr

Britové vytvořili přístroj, který zobrazí objekty za zdí

Prism 200c najde objekty, které pak zobrazí na obrazovce.
Žádné komentáře