9/11 a NWO

Velký bratr

10 biometrických technologií, které vás identifikují


Nejpřesnější je DNA

Genetická informace je v každé vaší buňce. Pokud je tedy k dispozici třeba i na první pohled mrtvý vlas, díky rozboru dokáží specializované laboratoře snadno poznat, kdo jste. Údaje se samozřejmě porovnávají s databází, ale pokud v ní nejste, ještě nemáte vyhráno. Díky informacím z DNA lze velmi snadno zjistit podrobnější údaje, které byly dříve nemyslitelné.

Mezi novinky patří například určení barvy vlasů, přibližného věku, barvy očí, pigmentu nebo dokonce přibližné výšky postavy. V DNA je totiž ukryta kompletní informace o vaší stavbě a struktuře. Vědci postupně odhalují přesné části, které se týkají konkrétních údajů o těle člověka. Policie bude mít v budoucnu k dispozici velmi přesné specifikace případného pachatele, což značně usnadní případné hledání či rozpoznávání.

Pokud vás tak rodiče učili neplivat na veřejném prostranství, vaše děti to možná budete učit ve zcela jiném kontextu. DNA se totiž dá získat ze všeho, co pochází z těla. Váš stůl, klávesnice, postel, židle a další místa kde se vyskytujete, jsou přímo zahlcena vaší genetickou informací, která je ukryta v odumřelé kůži, vlasech nebo slinách.

Identifikace pomocí DNA, jejíž cena navíc klesá a je tak využívána častěji, se proto v budoucnu stane hlavní složkou identifikace. Což ale znamená i případnou ztrátu soukromí a možnost podvodu. Pokud se DNA stane hlavním důkazním materiálem, nebude nic snadnějšího, než získat třeba hadr, kterým uklízečka setřela váš stůl a zachycené buňky naaranžovat na místě činu.

Paranoia? Vůbec ne. Jestli bude DNA hlavním a přesným důkazem, těžko vám pomohou důkazy spřízněných osob, že jste v danou chvíli byli na jiném místě. A pak budete mít problém. Vlastně my všichni.

Starý dobrý otisk prstu

Už více než století se ke snadné identifikaci používá otisk prstů lidské dlaně. Tento obor se nazývá daktyloskopie a vychází z principu, že žádné dvě osoby na naší planetě s vysokou pravděpodobností nemají shodný tvar papilárních linií, které tvoří otisk. Problém však je, že otisk musí být velmi přesný, aby bylo možné přesně určit podobnost podle určitého počtu konkrétních znaků v otisku.

Současné technologie dokážou částečně sejmout otisk prstu třeba i z vystřelené nábojnice, a to i přesto, že při výstřelu prošla vysokým teplotním šokem. Dle informací má takový otisk dlouhou životnost, což znamená i možnost prozkoumat neuzavřené případy.

Otisk prstu se v různých formách objevuje i v oblasti identifikace u notebooků, vstupních dveří nebo snímacích zařízení pro sledování příchodu a odchodu. V případě levného použití je sice přesnost velmi malá, ale umožňuje rychlou a snadnou identifikaci konkrétní osoby v menší databázi. Využití je jasné – místo dlouhých a složitých hesel, jejichž zadávání není pro člověka přirozené, se hledají jednodušší, bezpečnější řešení a ne o mnoho dražší způsoby.

Otisk celé ruky

Trochu odlišnou formou otisku prstů je kompletní otisk celé ruky. V tomto případě se neporovnávají jednotlivé otisky prstů, ale kompletní geometrie končetiny. Rozvržení prstů, jejich délka, tloušťka a tvar se velmi snadno konfrontují s databází. Tato technika je ale snadno zneužitelná a k oklamání přístroje není potřeba zbytek těla dané osoby.

Ukaž tvář stroji

Počítače jsou čím dál rychlejší a nové učící se algoritmy postupně nahrazují funkce, které zatím dokázal pouze lidský mozek. Jednou takovou je i rozpoznávání tváře, což je výpočetně velmi náročná záležitost, především pokud jde o přesnost.

Rozpoznávání tváře je už dostupné nejen v různých programech pro správu sbírky fotografií, ale také v profesionálním použití. Pro přesnější rozeznávání se začala používat přídavná infrakamera, která dokáže snímat i hloubku. Tím je výsledný zpracovaný obraz trojrozměrný, tedy ještě přesnější pro identifikaci.

Rozpoznávání tváře se začíná objevovat i v počítačích a noteboocích, které už mívají v obvyklé výbavě kameru. S vyšším rozlišením kamer lze očekávat, že tato technologie bude velmi oblíbená a rychlá, přičemž může být kombinována s dalšími (otisk, hlas).

Oko postačí

Samostatnou kapitolou je rozpoznávání sítnice oka. Z hlediska technického zařízení je to poměrně drahá technologie, ale používá se v některých vládních organizacích. Matrice odrazu prokrvených cév se porovnává s uloženou databází, což je spolu s dodatečným kódovým zámkem velmi přesný způsob pro rozlišené dané osoby. Další možností je snímat duhovku.

Na rozdíl od otisku prstů či tváře je velmi těžké tento způsob identifikace obejít. Oko musí být živé, prokrvené a nejlépe ve standardním umístění uvnitř oční jamky.

Hlasový vzorek

Rozpoznávání hlasu urazilo za poslední roky také rychlý vývoj, především díky vyššímu výkonu počítačů. Hlasové ovládání je skvělou možností pro některé situace, například pro ovládání určitého přístroje či diktování textu, vzorek hlasu však může sloužit i pro odlišení jednotlivých osob.

Stejně jako my sami ve většině případů snadno poznáme hlas, který si pamatujeme, a to i z velmi zkreslené reprodukce (například z mobilního telefonu). Tuto techniku se díky frekvenční analýze postupně učí i počítače. Každý člověk má totiž mírně odlišný hlas, což znamená, že lze tuto techniku rovněž využít pro identifikaci.

Žíly a cévy

Speciální možností, jak odlišit osoby od sebe, je také snímání žil nebo cév v ruce. Přístroj vysílá elektromagnetické záření v oblasti infračerveného spektra a snadno rozpozná prokrvené „cesty“ v ruce. Několik bankomatů založených na této technologii bylo již použito v Japonsku. Hlavní výhodou je bezdotykové používání – ruku stačí umístit nad senzor a obraz se rychle sejme.

Střízlivá chůze

Jednou z technik, která nepatří mezi nejpřesnější, je také analýza chůze. Pokud je případný pachatel zachycen na kameře, lze poměrně snadno rekonstruovat stopy a tím určit řadu vlastností jeho chůze i fyzických parametrů těla. Každý z nás totiž chodí trochu jinak, takže se jedná o další dodatečnou techniku, kterou lze porovnat různé záznamy.

Srdeční rytmus

Ve fázi výzkumu je snímání srdeční aktivity pomocí elektrokardiogramu (EKG). Výsledný obraz a průběh lze porovnávat a tím tak opět využít pro identifikaci. Zda se tato technologie někdy v budoucnu bude reálně využívat, zatím není možné odhadnout, ale určitě může posloužit jako dodatečný identifikátor.

Uši nejen pro poslech

Pro biometrické ověření lze využít dokonce i ucho, je totiž velmi specificky tvarované. Každý jedinec má ucho trochu odlišné a trojrozměrný obraz lze sejmout i přes vlasy. Tato technika je zatím ve fázi výzkumu, ale dle testů poskytuje velmi vysokou pravděpodobnost shody.

Snad se nikdy nedočkáme doby, kdy budeme muset na letištích povinně ukazovat uši, ale pokud vše půjde stejným směrem jako doteď, možná budeme kompletně oskenováni pomocí mnoha existujících biometrických technik. Pro případné budoucí překročení zákona či neposlušnost odevzdáme své DNA již při narození.

Jakýkoli zločin tak bude moci být mnohem snadněji vyřešen, ale také to znamená obrovské možnosti pro zneužití. Především pokud jste ten, kdo tyto informace a techniky vlastní a používá.

Žádné komentáře