9/11 a NWO

9/11

4 letadla 11.září - Co se stalo pasažérům? 2.část: Záhada letiště v Clevelandu

Druhá, a zároveň poslední část této hádanky.


Update (06/21): WoodyBox našel nové svědky, kteří poukazují na dvě různá letadla na letišti Cleveland Hopkána. WoodyBox (“Flight 11 – The Twin Flight”) nový článek je zatím další průkopní analýza. Zdá se, že většina badatelů 11.září a většina pozůstalých mají další seznam otázek ohledně letiště, které doposud nevyžadovalo pozornost: Cleveland Hopkins.

Mezi znepokojujícími detaily jsou dva lety, které údajně byli součástí scénáře „zrcadlového letadla“.“Obě” přistála v Ohiu..Jedno z nich bylo Delta1989 a další bylo identifikováno jako, nejvíce šokující: “Let č.93“! Ale jsou zde otázky ohledně asi 200 pasažérů z toho dne…..


Záhada letiště v Clevelandu

200+pasažérů ze 11.září ztratilo – by mailto:woody_box2000@yahoo.de Woody Box

Exkluzivně pro INN Report – 30.května

Uprostřed chaosu pár hodin po útocích na WTC a Pentagon, mezi 10:00 a 11:00 učinilo letadlo nouzové přistání na letišti Cleveland Hopkins. Povídalo se, že jde o únos nebo bombu na palubě. FBI letadlo evakuovala a prohledala se psy. To se ukázalo být jako falešný poplach. Letadlo - Delta 1989 – nebylo uneseno a nebyla na něm žádná bomba.

Nicméně, bližší prozkoumání odhaluje řadu odporujících tvrzení ohledně Delta 1989. Ať už moment přistání, počet pasažérů, jasné je jen jeho místo na zemi. Z každého aspektu incidentu jsou dvě verze.

Tento článek dokáže pěkně postupně, že v Clevelandu nouzově přistála 2 letadla. Důkaz je založen na články z novin a reportáže z rádií z 11. a 12.září (hlavně od Akron Beacon Journal a Cleveland Plain Dealer), výpovědích svědků a z internetových postů z 11.září (lidé poslouchali rádio a okamžitě dávali zprávy na internet). Jedno z letadel byla Delta 1989, identitu druhého neznáme, takže mu budeme říkat Let X.

Začneme s krátkým shrnutím událostí v Clevelandu. V 10 hodin bylo letiště evakuováno. Bez pochyby to má dočinění s panikou, že přistane unesené letadlo. Pasažéři museli opustit letiště, ale nesměli odjet. Museli jít pěšky nebo jet po dálnici. Autobusům nebylo povoleno odjet. Lidem okolo letiště bylo řečeno, ať jdou domů. Byla to velmi napjatá situace. Fakta jsou nevyvratitelná.

Starosta Clevelandu Michael White měl v 11 hodin tiskovou konferenci, hned po nouzovém přistání. Podle Cleveland Plain Dealer, řekl, že je nepotvrzená zpráva, že je letadlo uneseno nebo má na palubě bombu. Uprostřed konference ale řekl, že se o únos nejednalo a později, že na palubě nebyla ani bomba. Tohle nebyl jediný detail, který změnil kurz dne. Ráno, řekl White, že dispečeři slyšeli v letadle křičení. V poledne, už tohle nezmínil.

Teď prozkoumáme několik parametrů nouzového přistání:

1) Moment přistání

2) Začátek evakuace pasažérů

3) Počet pasažérů

4) Místo pasažérů po evakuaci

5) Přesné umístění letadla po přistání

Uvidíme, že jsou dvě různá data pro každý parametr, což naznačuje, že šlo o dvě různá letadla.

1) Moment přistání

AP a dvě redakce z Ohia oznámili přistání v 10:45 (1A). Nicméně, Delta Airlines registrovala přistání v 10:10 a hasiči z Clevelandu potvrdili, že přistání proběhlo před 10:30 (1B). Protože Delta Airlines neztratila cestu svého letadla, letadlo v 10:10 bylo určitě Delta 1989. Takže letadlo z 10:45 je – Let X.

2) Začátek evakuace pasažérů

Akron Beacon Journal napsal ve speciálním vydání z 11.září, že pasažéři byli uvolnění z letadla v 11:15. Tohle je potvrzeno internetovými příspěvky popisující události v aktuálním čase. (2A). Nicméně, pasažérka z Delta 1989 líčila, že musela zůstat v letadle víc jak 2 hodiny než začala FBI prohledávat letadlo a vzala pasažéry k výslechu. Plain Dealer se dozvěděl o evakuaci ve 12:30, což potvrzuje svědectví svědkyně. (2B).

Díky velmi cennému svědectví pasažérky můžeme vyvodit, že Delta 1989 přistálo v 10:10 a bylo evakuováno ve 12:30. Let X přistál v 10:45 a byl evakuován v 11:15.

3) Počet pasažérů

Napřed nám tisk řekl, že letadlo mělo 200 pasažérů. Starosta White tohle číslo zmínil na konferenci v 11 hodin. Neřekl, odkud to číslo má. Pasažérka z Delta 1989 odhadla „60 nebo tak nějak“. Tohle je potvrzeno pozdějšími zprávami – příběh se rychle měnil. 69 pasažérů bylo propuštěno z letadla.

Můžeme vyvodit, že Delta 1989 přistálo v 10:10 se 69ti pasažéry evakuovanými ve 12:30. Let X přistál v 10:45 s 200 pasažéry propuštěnými v 11:15.

4) Místo, kde byli pasažéři po evakuaci vyslýchání

Většina zpráv říká, že pasažéři byli vzati do blízkého zařízení NASA (4A). Tohle je NASA Glenn Research Center, blízko západního konce letiště. Ta už byla evakuována. Pasažérka z Delta 1989 nám řekla, že byla vzata do “zabezpečené budovy na letišti“. Tohle je potvrzeno zprávou, že pasažéři z Delta 1989 byli vyslýchání v hlavní budově FAA (4B). FAA není umístěno v zařízení NASA.

Můžeme vyvodit, že Delta1989 přistála v 10:10 a ve 12:30 bylo 69 pasažérů vzato do hlavní budovy FAA. Let X přistál v 10:45 a v 11:15 bylo 200 pasažérů vzato do evakuovaného centra NASA.


Letiště Cleveland Hopkins  – modré ranveje nebyly 11.září ještě v plánu. Velký černý obdelník na jihu je I-X Center.

5) Přesné umístění letadla

Tohle je poslední důkaz, že šlo o dvě rúzná letadla. Obě stála na ranveji, ale míle od sebe. Jedno letadlo bylo na západním konci ranveje 28/10 blízko centra NASA číslo 10 na mapě). Tohle je potvrzené Associated Press a svědky (5A). Další letadlo stálo na jížním konci ranveje 18/36 blízko I-X-Center (číslo 36), také potvrzeno dvěma svědky (5B). Zeměpisné podmínky na letišti naznačují, že pasažéři na západním konci byli vzati do centra NASA a pasažéři na jížním konci do hlavní budovy FAA.

Shrneme si naše zjištění:

                                                                                Delta 1989                      Let X

Přistání                                                                      10:10                            10:45

Začátek evakuace                                                    12:30                            11:15

Počet pasažérů                                                           69                               200

Pasažéři vzati do                                                  FAA/Airport                      NASA

Přesné umístění                                                    Ranvej 18/36                Ranvej 28/10

                                                                           blízko I-X Center         blízko NASA Center

69 pasažérů Delta 1989 je (doufejme) naživu. Zůstává ale otázka:

Odkud se Let X poděl, co bylo zač těch 200 pasažérů a co se s nimi stalo?

(1A) Přistání v 10:45

Letadlo přistálo v 10:45, letiště ale nevydalo žádné informace o cíli letadla. Associated Press 9/11/01

Let do Los Angeles přistál na letišti Hopkins v 10:45 a byl nasměrován do bezpečné oblasti letiště. Akron Beacon Journal 9/12/01

Delta Flight 1989 udělalo nouzové přistání na Hopkinsově letišti okolo 10:45, skoro dvě hodiny po zásahu věží WTC unesenými letadly. Cleveland Plain Dealer 9/12/01

(1B) Přistání v 10:10

10:30 byl Let v karanténě na odlehlé dráze na Mezinárodním letišti v Clevelandu, Delta Flight 1989 je v karanténě. Od počátečních zpráv, že je na palubě bomba a pak únosci, ředitel Delta Leo Mullin, nervózně sledoval let z ředitelství společnosti v Atlantě. Každých 5 minut se vyskytla nová zpráva. Nic se nezdálo jasné. Let přistál bezpečně v Clevelandu v 10:10.USA Today, 8/12/02
Po ošetření a převozu do nemocnice, zprávy z naši vysílačky potvrdily, že se zřítila severní věž…Můj šéf vydal rozkaz vrátit se na základnu. Obdržel zprávy, že na je na ranveji letiště Cleveland Hopkins odlehlé letadlo, protože je tam podezření na bombu. Po odpovědi naší stanici, srdce mi bušilo rychleji, jak jsme se přibližovali k naší stanici jen pár yardů od jížní strany letiště. Právě se zřítila druhá věž. Tam pořád stálo to letadlo. Policie, zdravotníci a hasiči stáli dál.  Scott Boulton, Clevelandský hasič. Zprávy o podezřelém letadle na ranveji očividně přišli PŘED kolapsem severní věže WTC (10:28 ).  Přistání v 10:10 perfektně sedí s Boultonovou chronologií, zatímco přistání v 10:45 tomu odporuje.

(2A) Evakuace v 11:15

200 pasažérů bylo údajně propuštěno z letadelo v 11:15, ačkoliv White řekli, že pilot se pořád obává bomby na palubě. Akron Beacon Journal 9/11/01

Boeing 767 z Bostonu provedl nouzové přistání v na letišti Cleveland Hopkins kvůli obavám, že má na palubě bombu, řekl starosta Michael R. White. White řekl, že letadlo bylo přesunuto do bezpečné oblasti letiště a evakuováno. WCPO-TV, Cincinnati, 9/11/01, 11:43:57. Takže v 11.43, byla evakuace konečně dokončena.

“Ztratili jsme stopu několika letadel,“ citace od FAA. Od Scotta P z PTE – Zrovna jsem slyšel nepotvrzené zprávy, že letadlo na letišti Cleveland Hopkins má se 200 lidmi na palubě bombu. PT Cruiser Club Forum Posted by Cruisin in Calgary at Sept?11,?2001,?8:14?AM PST (=11:14 EST)

Letadlo na letišti  Hopkins bylo vysazeno a teď se ho chystají prohledat kvůli bombě. PT Cruiser CLub Forum Posted by Terry J at Sep?11,?2001,?8:41?AM PST (=11:41 EST) . Takže v letadle už nebyli pasažéři v 11:41.

(2B) Evakuace ve 12:30

Po našem nouzovém přistání bylo naše letadlo nasměrováno do izolované oblasti letiště a čekali jsme 2 hodiny v izolaci, než přišli do letadla agenti FBI a psi. Příběh pasažéra Delta 1989

Okolo 12:30 se k letadlu přibližoval zavazadlový vůz a letištní autobusy. 69 pasažérů a 9 členů posádky pak nastoupilo do autobusů, které je vzaly do hlavní budovy FAA poblíž..Cleveland Plain Dealer 9/12/01

(3A) 200 pasažérů

200 pasažérů bylo údajně propuštěno z letadla v 11:15, ačkoliv White řekl, že pilot se pořád obává, že bomba je na palubě.. Akron Beacon Journal 9/11/01

Letadlo sedělo na ranveji na západním konci letiště asi s 200 pasažéry na palubě.Associated Press, 9/11/01

Na palubě je asi 200 pasažérů. Bude prohledáváno na bombu. News Channel 5, Cleveland-Akron,9/11/01

Pár hodin po první tiskové konferenci starosty Whita potvrdil zvláštní agent FBI, že letadlo Delta s 200 lidmi na palubě přistálo bezpečně a není v nebezpečí. WCPN radio, 9/12/01

Starosta Clevelandu oznámil, že letadlo mělo na palubě 200 pasažérů a bylo na letišti Cleveland Hopkins odděleno. Myslí si, že je v letadle bomba.. Metafilter.com forum posted by turaho at 8:37 a.m. PST (=11:37 EST)

(3B) 69 pasažérů

60 nebo tak nějak pasažérů byli schopni posbírat nějaké alarmující detaily o neuvěřitelném osudu dvou letadel z LA.  Příběh pasažéry 1989.
69 pasažérů a 9 členů posádky pak nastoupilo do autobusů, který je vzal do hlavní budovy FAA poblíž. Cleveland Plain Dealer 9/12/01

Letadlo bylo evakuováno se svými 78 pasažéry před jednou hodinou Akron Beacon Journal 9/12/01( 78 = 69 pasažérů + 9 členů posádky)

(4A) Rozhovor v NASA Center

Byli vzati do  NASA Glenn Research Center k výslechu FBI. Centrum bylo asi hodinu předtím evakuováno. Akron Beacon Journal 9/12/01

Boeing 767 byl evakuován a prohledáván, řekla Della Homenik, mluvčí starosty Michaela R.Whita. Pasažéři byli vzati do nejbližšího zařízení NASA.. The Post, Athens, Ohio, 9/11/01

Myslím, že cílem mohlo být také NASA Glen/Lewis Research Center, které je hned vedle Clevelandského letiště. Zprávy říkají, že letadlo přistálo kvůli podezření bomby na palubě, ale z letadla ještě nikoho nepustili. Uzavřeli NASA a převezli všechny z letadla na výslech.E-Mail Repository, posted by “Connie”, čas neznámý.

(4B) Rozhovor v FAA/letištní budově

Zatímco prohledávali naše osobní věci, byli jsme vzati do zabezpečené budovy na letišti, kde jsme byli tři hodiny vyslýchání. Příběh pasažéra Delta 1989

69 pasažérů a 9 členů posádky pak šlo do autobusů, které je vzaly do hlavní budovy FAA poblíž.

Cleveland Plain Dealer 9/12/01(5A) Letadlo na západním konci blízko NASA Center

Letadlo stojí na ranveji na západním konci s asi 200 pasažéry na palubě Associated Press, 9/11/01

Když jsme projížděli kolem Clevelandského letiště, říkali v rádiu, že je na letišti v karanténě letadlo a je nuceno držet se dál od terminálu. Obávali se, že má na palubě bombu. Jak projížděli byla okolo spousta aut. Světla blikala. Zajímalo nás, zda jsou na palubě i únosci.  Toleda v 9:30 a přijel v 16:00 do Rochesteru (s malou zastávkou). Let X tam byl už v 11 hodin. Rudy K byl na cestě domů z Toleda do Rochesteru, jel po silnici 480. Tahle dálnice vede paralelně s ranvejí 28/10, pár stovek mil na sever. I-X-Center je tři míle dál – moc daleko, aby Rudy K. poznal auta. Díval se na letadlo poblíž severního plotu letiště. Jeho zpráva potvrzuje, že letadlo bylo poblíž NASA Center. Díky jeho přesnému popisu můžeme také říct, že projížděl okolo letiště okolo 11ti hodin, když odjel.


(5B) Letadlo na jižním konci blízko I-X Center

Kurt Voelkel, 18, viděl, jak Delta zastavuje  v odlehlé oblasti Hopkinsova letiště blízko I-X Center. Akron Beacon Journal 9/12/01

Po ošetření a převozu do nemocnice, zprávy z naši vysílačky potvrdily, že se zřítila severní věž…Můj šéf vydal rozkaz vrátit se na základnu. Obdržel zprávy, že na je na ranveji odlehlé letadlo na letišti  Cleveland Hopkins, protože je  tam podezření na bombu. Po odpovědi naší stanici, mi srdce bušilo rychleji, jak jsme se přibližovali k naší stanici jen pár yardů od jížní strany letiště. Právě se zřítila druhá věž. Tam pořád stálo to letadlo. Policie, zdravotníci a hasiči stáli dál.  Scott Boulton, Clevelandský hasič. Boulton pracoval u hasičského oddělení v Brookmark, v malém městě jihovýchodně od Hopkinsova letiště. Jeho stanice je na Holland Street, přímo naproti konci ranveje 18/36 . Takže také mluví o letadle blízko I-X Center.
Dodatky

10 faktuálních dat prezentovaných v textu je podporováno minimálně dvěma nezávislými zdroji. Každý, kdo odmítá 2 nouzová přistání by měl být schopen poskytnout jasné odpovědi na těchto 5 otázek: Když letadlo přistálo, kdy letadlo přistálo, kdy bylo evakuováno, kolik pasažérů mělo na palubě a kdy letadlo stálo na letišti. Pro každou odpověď by měl být schopen vyvrátit nesrovnalosti 2 zdrojů. Myslím, že tohle je velmi těžká práce, takže hodně štěstí.

Je tu spousta příběhů a nepotvrzených zpráv ohledně událostí v Clevelandu. Chci je tu prezentovat, zdůrazňuje ale, že nejsou nezávisle ověřeny.

Let X = Letadlo United Airlines ?

White řekl, že letadlo bylo přesunuto do zabezpečené oblasti a evakuováno. United identifikovalo letadlo jako Let č.93. Aerolinky nepotvrdily, kolik lidí je na palubě..WCPO-TV, Cincinnati, 9/11/01, 11:43:57 (Mirror)

Tato zpráva, předložená v 11:43, nelze nikde jinde najít. Je to jen náznak, že Let X mohl být United Airlines 93, ale musí vás zajímat různá čísla pasažérů (UA 93: 33 pasažérů; Let X: 200 pasažérů). Poslední věta je velmi nejasná: Jestli United Airlines řekli reportérům číslo pasažérů, proč tuhle zprávu neposlali veřejnosti? Řekly aerolinky číslo pod podmínkou, že ho nebudou publikovat?

[11:01] (temas) v Clevelandu proběhlo úspěšně nouzové přistání

[11:02] (temas) potencionální bomba na palubě

[11:02] (temas) a možná zmizel let United Airlines

Tento jabber očividně následoval rádiové nebo televizní zprávy. Referoval to, co slyší, takže to není jeho vlastní informace, v rádiu slyšel, že letadlo v Clevelandu může být „chybějící let United Airlines“. Temas pravděpodobně mluvil o Letu X, protože identita Delta 1989 nikdy nebyla zpochybněna. Všimněte, že čas postování 11:01 ukazuje na přistání v 10:45.

Letadlo z Toleda

White řekl, že další letadlo bylo z odkloněno z Hopkinsova letiště směrem k Toledu. Akron Beacon Journal 9/11/01

Řekl, že letištní úředníci oznámil, že je v nouzi další letadlo a proletělo skrz Clevelandský vzdušný prostor a předáno Toledu. Úředníci na letišti Toledo Express hned neměli žádné informace o mířícím letadle z Clevelandu. Associated Press, 9/11/01

Takže máme další letadlo v nouzi a ve světle nového důkazu se můžeme ptát, zda letadlo z Toleda není identické Letu X. Zdá se, že starosta White nebyl nejlépe informovaná osoba v Clevelandu, protože během dne změnil svá tvrzení hned několikrát.

Výpověď Virginie Buckinghamové


Znepokojující tvrzení přichází od Virginie Buckinghamové. 11.září byla bezpečnostní šéfkou na letišti v Bostonu a také ředitelkou MA Port Authority.

V 9:30, FAA poslala na zem všechny lety z Bostonu a New Yorku. V 9:40 byly zastaveny všechny Americké letecké operace. Jak jsme se snažili dopočítat všech letů z Bostonu ve vzduchu, obdrželi jsme zprávu, že Let Delta z Loganoveho letiště směřující na západní pobřeží ztratil spojení s leteckými dispečery.

Kdy přesně Delta 1989 ztratil kontakt? V 9:36 Clevelandské centrum varovala letadlo, ať se  drží dál od United Airlines 93 a tahle zpráva z USA Today potvrzuje, že pilot žáda kontrolory o přistání v Clevelandu krátce před 9:45, když FAA vydala příkaz poslat všechny letadla na zem. Takže od 9:40-9:45 byl Delta v kontaktu s dispečery.

Victoria Buckinghamová: Bylo mi zle od žaludku. Mohlo to být víc než hodinu předtím, než jsme obdrželi informaci, že letadlo přistálo bezpečně v Clevelandu.

Takže zabralo více jak hodinu, než se Buckinghamová dozvěděla o bezpečném přistání. Tohle muselo být okolo 10:45-11:00 a perfektně sedí s časem přistání Letu X. Referovala Let X? Delta 1989 přitál v 10:10 v Clevelandu a je neuvěřitelné, že pilot povolil pasažérům telefonovat, když sám neinformoval aerolinky o bezpečném přistání. Jestli Buckinghamová mluvil o Delta 1989, tak proč čekala víc jak půl hodiny na zprávu, že jsou letadlo a pasažéři v pořádku?

Svědectví Plk. Alan Scotta

Plk. Scott svědčil před vyšetřovací komisí 5/23/03:

SCOTT: V 9:27 Bostonská FAA oznámila, že zmizelo páté letadlo, Delta Flight 89 — a spousta lidí o něm neslyšela. Nazvali jsme to prvním falešným poplachem dne, protože bylo oznámených několik možných únosů, které se odehrály hodiny po aktuálních útocích. Delta 89 nebyla unesena, vstoupila do systému, nafoukla fámu, jak jsme se na to začali dívat. Přistál asi 7 nebo 8 minut později a byl ze systému vyřezen.
Vt 9:49, FAA oznámila, že Delta 89, která byla oznámena jako zmizelá, je teď oznámena jako možný únos. Takže, znovu-

MR.: To je 9:41, pane.

SCOTT: Pardony, 9:41. Znovu, je v systému. Je pro nás falešným poplachem.

 
Letadlo se vyměnilo na Pensylvánií - Let č.93 Woodybox

World Premiere -WoodyBox: Jak ukrást letadlo a předtírat únos
Centrum leteckého provozu Ronkonkoma - Falešná stopa nebo tutlání?
 

Tahle závěrečná kapitola zahrnuje opravdový důvod "válečných her“ jako odvrat pozornosti na „protiteroristická cvičení“, dva vládní „agenty“ na Delta 1989  Colgan5930?,
Amalgam Virgo “1.5″, Rosetta Stone, thvýznam1951, Tinker AFB, White Sands, STARS,

Ztracené “teroristické cvičení”? Pt.11b
11.září bylo kombinací starších teroristických cvičení, NE válečných her! Ty hlavní části byly testovány během Amalgam Virgo 01 (červen 2001) a během tří méně známých cvičení ve Westmoreland County, Buffalu a Daytonu. Tyto tři cvičení mají podobnost s osudy Let č.77, Letu č.11 a Letu č.93.

Michael Kane: “9/11 Válečné hry – Žádná náhoda”

Nejenže to vysvětluje záhadu osudu pasažérů všech čtyř letadel, také dává možné vysvětlení každé další záhady týkající se čtyř letů ten den. Pasažéři ze všech čtyř letů, 11, 175, 77 a 93 skončili na letišti v Clevelandu a ne náhodou, ve stejných letedlech, kde nám bylo řečeno, že byla nouzová přistání kvůli zprávám o bombě na palubě. Delta 1989 byl příběh s bombou na palubě a také vysvětluje možný důvod toho, proč mezinárodní letiště v Clevelandu bylo zavřeno a evakuováno.

United Airlines Let.93 záznam s  “Let.č 93 a bomba na palubě“

Tohle ukazuje nahrávku dispečerů mezi “Let č.93 s bombou na palubě mluví s Clevelandem:“

YouTube- United Air Flight 93 air traffic recording

http://www.youtube.com/watch?v=4HoGrkNNgB4

 Starosta Clevelandu později potvrdil, že tohle letadlo “Let č.93″,přistálo bezpečně na Mezinárodním letišti v Clevelandu..

Tohle pravděpodobně vysvětluje následující:

  • Záhadu únosu
  • Proč byly potřeba telefonní hovory a proč byly zfalšované
  • Nedostatek videa s pasažéry na čtyřech letištích
  • Proč 2 lety Američan Airlines, 11 a 77 podle databáze BTS neletěly
  • Záhadu letecké základny Stuart
  • Proč je zde video a fotografický důkaz, který ukazuje, že Lety 11 a 175 byly vojenské drony
  • Záhadu Mezinárodního letiště v Clevelandu
  • Záhadu zmizelých lidí ze čtyř letadel 11.září

A také dává možné vysvětlení pro sekvenci událostí týkajících se pasažérů všech čtyř letadel a záhady okolo nich. Všichni pasažéři ze čtyř skupin a ze tří míst skončili na jednom místě, Mezinárodní letiště v Clevelandu. Zmizeli hladce a úspěšně.

Co se stalo poté, si může každý domyslet. Všechen letecký provoz byl uzavřen. Jestli nějaká letadla letěla, je pochybné, že o tom existují záznamy, zvlášť když měli na palubě pasažéry z těch čtyř letů. To, co leželo před nimi, byl jejich nový život a nové identity. A jak bylo poukázáno dříve, je možné, že někteří pasažéři byli do letadel přidáni, ale to je už za hranicí mého výzkumu a tohoto článku.

Tohle si myslím, že se pasažérům stalo. Poprvé za 9 let věřím, že jsme dostali co nejblíž jsme mohli bez plného otevřeného vyšetřování zločinů 11.září, co se týče záhady pasažérů a letadel. Možná si myslíte, že pasažéři byli praví a pak zavražděni. Bez ohledu na váš pohled , věřím, že jsem poskytl nejpravděpodobnější vysvětlení toho, co se 11.září odehrálo se čtyřmi letadly a pasažéry. Přizpůsobte tento scénář podle vašich znalostí 11.září.

Věřím, že tohle pomůže lépe pochopit zločiny spáchané v ten den a jejich provedení.

Zdraví
Phil Jayhan
Admin

http://stevebeckow.com/2010/08/phil-jayhan-the-4-flights-of-911-what-happened-to-the-passengers/

Poslední komentáře
18.01.2018 10:45:28: Otázkou je, jestli ta jména v těch 4 letech byla stejná jako v Delta 1989 a v X, jestli je třeba nev...