9/11 a NWO

9/11

4 letadla 11.září - Co se stalo pasažérům?

Neustále se mně ptáte, co se stalo 11.září s pasažéry všech čtyř letadel. Tady vám přináším první část velmi dobré analýzy.
http://stevebeckow.com/2010/08/phil-jayhan-the-4-flights-of-911-what-happened-to-the-passengers/

napsal Phil Jayhan

překlad: wertyz

Let’s Roll Forum

7.března 2010

http://tinyurl.com/2ak3xmh


Většina lidí si není vědoma problémů se čtyřmi skupinami lidí, kteří letěli 11.září ve čtyřech letadel ze tří míst. Je tu tolik problémů, že jejich projítí zabere redakci plně zasvěcených reportérů hodně času.

Je tu problém s nastoupením pasažérů na tři lety. A zjistili jsme, že na ten čtvrtý let se nastupovalo dvakrát, což je nezvyklá událost. Myslíme si, že dvě letadla dokonce ani 11.září nezvlétla , to říkají záznamy databáze BTS pro lety 11 a 77 dne 11.září. Dvě letadla, které údajně narazila do věží, byli s největší pravděpodobností drony, což vyvolává otázku na pasažéry a personál obou letů. Zatímco let č.77 očividně podle důkazů do Pentagonu nenarazil vůbec a je jeden ze dvou letů, které nemají podle BTS zaznamenaný čas odletu.

Let č.93 dokonce nebyl 11.září pravidelný let, byl vytvořen 2 hodiny před odletem. A jak uvidíte, je důvod si myslet, že na let č.93 se v Newarku nastupovalo dvakrát. Jestli tohle zní zmateně, tak to proto, že má. Věřím ale, že tento článek ukáže, že lze nějak rozumně vyjasnit denní události a pěkně je poskládat.

Všimněte si záblesku před budovou krátce před nárazem údajného Letu č.11 do Severní věže WTC v 8:46.

Tohle bylo natočeno společností Naudet Brothers natáčející dokument. Níže je obrázek databáze BTS, Úřadu dopravních statistik. Ukazuje, že Let č.11 nezasunul podvozek nebo že dokonce 11.září neodletěl.

Úplně stejná podivnost se týká i letu č.77, dalšího letu American Airlines, který údajně vzletěl z letiště v Dulles. Databáze BTS ukazuje, že dvě letadla American Airlines , Let č.11 a Let č.77 nazasunula podvozek nebo dokonce neodletěla. Tohle je klíč k pochopení 11.září a záhady letadel a pasažérů.

Jedna záhada ve druhé vytváří řetězec nebo sekvenci událostí, které se stanou matoucími. Největší chybou, které se vyšetřovatelé dopustili byla, že si nebyli vědomi tohoto nesouhlasu BTS a faktu, že tam nic nebylo. Skoro každý, kdo si začne být vědom této nesrovnalosti BTS, pak dojde k závěru, že tito pasažéři nějak skončili v Letu č.11.

Pasažéři nakonec zmizeli, nebo ne? Bylo nám řečeno, že nastoupili a byli na palubě Letu č.11, že? Jako očividné svědky máme letecké dispečery, kteří viděli Let č.11 na radaru a následovali ho až do komplexu World Trade Center. Máme také telefonáty od samotných pasažérů k podpoře toho příběhu, nebo ne?

Z chování vyšetřovatelů 11.září je předpokládáno, že nesrovnalosti BTS týkající se Letu č.11 a Letu č.77 jsou buď zmatky nebo chyba. Nebo možná si vyšetřovatel myslel, že je méně složité se soustředit na další oblasti vyšetřování, kterých je díky plánovačům 11.září spousta. Prosím podívejte se na obrázek níže:

BTS – Úřad dopravních statistik ukazuje, že Let .č11 nikdy z Mezinárodního letiště v Bostonu 11.září 2001 nevzlétl.


Problém skoro všech výzkumů 11.září týkajících se tohoto problému nesrovnalosti BTS Letu č. 11 a letu č.77 je, že tady končí a bez žádných dalších otázek. Když položíte správnou otázku, obvykle dostanete správnou odpověď. Když položíte špatnou otázku, nedostanete žádné odpovědi. Takže pojďme se ptát na některé otázky, které nebyly vznešeny nebo sledovány.

Otázka č.1. Máme nějaké důkazy, které ukazují, že pasažéři na letišti prošli terminálem nebo že nastoupili do letadla?

Odpověď: Ne – U žádného ze čtyř letů z 11.září (Není tohle už velký červený praporek? Kdyby takové záběry existovaly a kdyby byl vládní příběh pravdivý, tak by byly záběry všech pasažérů na letištích a jejich procházení terminály. Zatím nebyla vydána ani sekunda z těchto záběrů.) Odpověď na otázku, proč není žádné video ukazující pasažéry na terminálech je, že prostě neexistuje a nikdy neexistovalo.

Otázka č.2.
Jak si pasažéři koupili letenky na let, který 11.září neletěl?

Tohle je možné. Lety byly zrušeny a zkombinovány s dalšími podle nařízení aerolinek a pasažér nastoupil jiný den. Zatím není ale žádný záznam takové události. Oficiální příběh je vyryt do kamene. Lidé nastoupili na Let č.11. Nastoupili přes bránu na Let č.11.

Otázka č.3. Jak mohli pasažéři letět letadlem, které 11.září nevzlétlo?

Tohle je nemožné. Všichni pasažéři zmizeli 11.září hladce. Tohle je nad všechnu pochybnost.

A nikdy nemohli nastoupit na let, který nevzlétl. Možná si koupili letenky na tyto lety, ale nikdy se vlastně na Let č.11 nedostali, nenastoupili a nevzlétli. Proč? Protože databáze BTS je přesná a také nesporná, Let č.11  11.září nevzlétl. Tohle nabízí hádanku a spoustu zmatení, které nebyly doposud vysvětleny.

Otázka č.4. Kam pasažéři šli, když ne na Let č.11?

Byli nahnaní do místností na letištích jak někteří teroristé předpokládali? Byli navedeni do jiného letu, zatímco si mysleli, že je to Let č.11, něco jako "obětní letadlo?" Tohle všechno jsou legitimní otázky, protože potom všem máme velké zmizení 92 lidí. Někam jít museli. Ale nenastoupili na Let č.11.

Nemáme zprávy o žádném narušení na jakémkoliv letišti, a už vůbec ne na Bostonském Logan, což se oficiálně stane, když letištní úředníci chtějí ukrýt 92 lidí na spoj uvnitř Mezinárodního letiště se stovkami svědků a pak je nechat kolektivně zmizet. Ale ne na Let č.11. Tak kde?

V tomto bodě nám chybí k chůzi zem, pokud ovšem nepřejdeme nejsložitější most ze všech a zeptáme se na nejnepříjemnější ze všech otázek.

Otázka č.5. Byli pasažéři Letu č.11 nebo jakéhokoliv ze čtyř letadel součástí konspirace?

Jako vyšetřovatel, musím zvážit všechny možnosti. Bez ohledu na lidské emoce, všechna spojení musí být vyšetřena. Fakt, že na letištích nebyla žádná narušení naznačuje, že pasažéři zmizeli hladce. Bez boje. Bez násilí.. Bez všimnutí. A bez bezpečnostní kamery.

To, že vláda nevydala jediné video ukazují jakéhokoliv z pasažérů je možný, protože kdyby to udělali, tak by to dokázalo, že pasažéři byli v části letiště, kde být neměli. Proto vláda nevydá žádné video jakýchkoliv pasažérů na letištích, s možnou výjimkou Letu č.93, ke kterému se dostaneme později.

Fakt, že pasažéři zmizeli hladce naznačuje, že byli dobrovolní účastníci ve velkém. Je možné si myslet, že někteří pasažéři byli jen normální lidé a náhodně vybráni na smrt a zmizení 11.září. Plánovači to dělali pro 3 tisíce lidí ve WTC. A těch pár dalších je pro nich nic. Ale není pravděpodobné, že to platí pro všechny.

Tohle podle mně nemůže být zodpovězeno bez další dat. Ať už byli nebo nebyli běžní pasažéři vybraní nebo začleněni na tyto lety nebo ne, všichni byli součástí konspirace.

Možná je to mix opravdových pasažérů a konspirátorů. Tohle už je nad možnost tohoto článku, ačkoliv  je spousta důkazů tam, kde by být neměly. A minimálně pro tři letadla jsou pasažéři otázkou, jejich zmizení si zaslouží další vyšetřování. Víme, že tři skupiny lidí z letů č.11, 175 a 77 nebyli v daných letadlech.

Já věřím, že mají video tří skupin lidí na dvou letištích (Let č.93 zde není zahrnut), ale nemůžou to vydat, protože to ukáže pasažéry v částech letiště, kde neměli vůbec být. Což by mohlo civilním vyšetřovatelům pomoct přistoupit blíže k určení, jak bylo 11.září operativně spuštěno, co se týče pasažérů a čtyř letadel. Proč jinak by to tajili?

To, co bylo zaznamenáno výše o Letu č.11, bylo opakováno na Dullesově mezinárodním letišti. Dvakrát na dvou letištích. Dva lety, které BTS ukazuje, že nikdy nevzletěly, Let. 11 a Let č.77, dvě letadla Američan Airlines. Jedno z Bostonu, druhé z Dulles. Pasažéři z dalšího fiktivního letadla, Letu č.77, BTS ukazuje, že tento let nikdy nevzlétl, podobným scénářem, který je pospán výše s Letem č.11.

Všichni pasažéři Letu č.77 zmizeli hladce, nedostali se na let č.77, protože BTS ukazuje, že 11.září nezvlétl. A nápodobně, nejsou žádné zprávy o narušení na Dullesově letišti, jak by se dalo čekat, kdyby letadlo plné pasažérů bylo přesměrováno na mezinárodním letišti proti vůli pasažérů. Zdůrazňuji, že zmizeli hladce. Bez všimnutí. Bez boje a jako pasažéři dalšího fiktivního Let č.11 na Loganově letišti v Bostonu, bez kamerového dozoru.

Dvě skupiny lidí z Letu č.11 v Bostonu a z Letu č.77 z Dulles zmizely hladce za podobných okolností. A obě skupiny lidí nikdy na tyto lety nenastoupily, protože databáze BTS nám říká, že tyto lety nikdy nevzlétly. Hádanku prozatím necháme, ale nebudeme ji ignorovat, protože je součástí pochopení, jak operativně spustili jednu část 11.září..

Vezmeme si naši třetí hádanku s fotografickým důkazem Letu č.175. Dokonce i s běžného zhlédnutí fotografií a videií, které o Letu č.175 máme je očividné, že nešlo o komerční letadlo, a tudiž, že nemělo na palubě nějaké pasažéry.

Takže, jestli let č.175 nezasáhl Jížní věž, jak nám bylo řečeno, naši třetí hádankou se stává – co se stalo s pasažéry letu č.175? Třetí skupina chybějících lidí. Když nenastoupili do toho letadla, a všechny důkazy nám říkají, že ne, kam se pasažéři z Letu č.175 poděli? Byla letadla zaměněna ve vzduchu? Ovládnuta na dálku a navedena do věží? Kam skupina pasažérů z letu č.175 zmizela? Začíná tu někdo vidět vzorec? Ze čtyř skupin lidí má skupina po skupině nesrovnalosti se svým příběhem a příběhem svého zmizení.

A když se přesuneme k Letu č.93, nalezneme další problémy. Ačkoliv ne stejné a vlastně dostaneme náznak k pochopení záhad uvedených výše. Něčeho, co nikdy nikdo nečetl nebo nepředvídal. Je to jednodušše nezamýšlený následek 11.září a něco, co plánovači nemohli naplánovat nebo předvídat.

Na Let č.93 bylo nastupováno dvakrát. Skupinami dvou lidí, na dvou různých místech na letišti v Newarku. To víme, protože máme důvěryhodného svědka. Tohle je také možná pravděpodobný důvod, proč měl Let č.93 41 minut zpoždění. Nikdy jsme se neměli dozvědět o tomto druhém nástupu do letadla, tohle byla jedna z věcí, kterou nemohli předvídat. Po zavření dveří terminálu, Let č.93 znovu dveře otevřel a pustil na palubu Marka Binghama. Mark Bingham zmeškal své letadlo. Znovu tedy otevřeli dveře terminálu a pustili jej do letadla.


Mark Bingham: Let č.93

Jeden pasažér se zpozdil. Mark Bingham zaspal a jeho kamarád Matthew Hall ho vezl z Manhattanu do Newarku. Křičeli, aby se zastavili u terminálu A v 7:40. Bingham vzal z auta starou, zlato-modrou tašku, kterou nosil  jako hráč rugby na univerzitě před deseti lety. Obsluha znovu otevřela dveře na nástupní rampu a pustila ho do letadla. Měl štěstí, že Let č.93 měl zpoždení 41 minut, jinak by svůj let zmeškal.

Pod odpojení z brány, se Let č.93 vydal k rohu a vzal “speciál“ pro denní lety , další skupinu lidí. Tohle nebylo nikdy řečeno.

Triton Clayton White o dalším nástupu

“Možná si řeknete, že je od ledna 1996 život Claytona Whita uzavřený kruh.

Tam ale Whitova kariéra nekončí. Skončil u New York Giants jako volný hráč a další tři sezony strávil v lize, tu poslední v roce 2002 s týmem Tampa Bay Buccaneers.

Ale poslední vzpomínka na Whitove působení v New Yorku nemá co dočinění s fotbalem. “V pondělí večer jsme hráli v Denveru a další den ráno letěli domů. Přistáli jsme v Newarku asi v 6:45 ráno. Obvykle jsme vysedávali z letadla na dráze a pak nasedli do autobusu, který nás dovezl k našim autům.

“Vedle nás jsem si všiml dalšího letadla, protože lidé nastupovali do letadla přes dráhu a ne přes rampu.

“O dva týdny později jsme letěli na zápas dalším letadlem a jedna ze stevardek nás informovala, že to letadlo vedle nás byl Let č.93, který havaroval 11.září v Pensylvánii. Byl to velice děsivý pocit.”

 – Fayetteville Observer (01/31/06)


Triton Clayton White viděl něco, co vidět neměl, protože plánovači 11.září nevzali v úvahu možnost vystupování ze speciálních letů na stejné dráze, byli tam vyzvednout druhou skupinu lidí Letu č.93. Triton Clayton White (fotbalista New York Giants) viděl nastupovat lidi do Letu č.93 na dráze v Newarku, což je další oddělené nastupování, když nabírali lidi na terminálu přes rampu.

Ten stejný terminál v Newarku má dodnes na sobě vlajku, kde hrdinové z 11.září nastupovali na svůj osudný let. První skupina lidí nastupovala přes terminál a druhá skupina lidí přes dráhu. A to vše na Let č.93 a to na letišti v Newarku 11.září.

Ale kdo je ta druhá skupina lidí, která nastoupila na Let č.93 a proč tajemná druhá skupina pasažérů nastupovala přes dráhu, poté, co se nastupovalo přes terminál?

Tohle nabízí čtvrtou hádanku. Zdá se, že s každým z letů je problém u jejich nástupu, vzletu, identit, cíle a teď tohle?

STATUS: Žádný odlet: žádné nastupování: Na Let č.11, máme pasažéry, kteří nastoupili a zmizeli v letadle, které nevzlétlo a u kterého video ukazuje, že mohlo jít o vojenský drone.

STATUS: Odlet a nástup: na Let.č 175, tu máme jiný problém, letadlo, které narazilo do věže, nebyl komerční Let č.175 s pasažéry na palubě, důkazy ukazují, že letadlo bylo vojenský drone.

STATUS: Žádný odlet: žádný nástup: Na let č.77, tady máme pasažéry, kteří údajně nastoupili a odletěli letadlem, které v ten den nevzlétlo, podle BTS.

STATUS: Odlet a dva nástupy: Na Let č.93, máme opožděného pasažéra vpuštěného do letadla, pak druhý nástup přes dráhu, po prvním nástupu přes terminál.

Tak daleko můj výzkum došel, omlouvám se, že vás nemůžu zásobit dalšími odpovědmi nebo řešeními, ale nebraňte se vašemu vlastnímu pátrání a myšlenkám. Jestli jste pořád se mnou, jsme skoro u konce se všemi otevřenými konci a spojováním a vlastně s viděním, co se stalo 11.září jako nejpravděpodobnější vysvětlení všech záhad týkajících se pasažérů a letadel.

Odtud je to vlastně velmi jednoduché. V Bostonu udělali číslo se zmizením mince, s další dodatečně hozenou mincí, Let Delta 1989, jak uvidíme, a v Dulles použili trik zmizení paluby. Pasažéři Letu č.77 v Dulles jsou stejnou skupinou lidí, které můžeme vidět na DRUHÉM NASTUPOVÁNÍ NA LETIŠTI V NEWARKU. Pasažéři v Dulles chytli dřívější let, který je vzal do Newarku, kde si dali setkání s Letem č.93. Nicméně, je svědek tohoto podvodu. Triton Clayton White, hráč New York Giant, který viděl nastupování na Let č.93 na dráze. Poté, co SE PRVNĚ DO LETADLA NASTUPOVALO PŘES TERMINÁL.

Na letišti v Bostonu použili podobný podvod. Tady byli pasažéři s obou letů (11 a 175) zkombinováni do jednoho letu. Tím mohl být Delta 1989 a přistát na Mezinárodním letišti v Clevelandu. Zatímco opravdový Let č.93, který měl pasažéry z Let č.77 z druhého nastupování v Newarku, mířil do stejného cíle: Mezinárodní letiště v Clevelandu..

Záhada Letecké základny Stuart Air Force Base – Vysvětleno

Bylo nám řečeno, že nad Leteckou základnou se Let č.11 a Let č.175 skoro srazily. Máme také kousky těchto nahrávek dispečerů. Vysvětlení je logické. Byly to 2 vojenské drony, které narazily do věží WTC. Nahradily cesty obou letadel,  které byly elektronické bitevní letouny, jedno z těchto čtyř podobných letadel ve vzduchu bylo použito ve cvičení, které 11.září probíhalo.

Někdy potom, Let č.175 MOHL BÝT NAHRAZEN VOJENSKÝM DRONEM NA RADARU, změnil transpondér na 1989 a učinil nouzové přistání v Clevelandu, se zprávami o bombě na palubě. Tohle letadlo mohlo mít na palubě asi 200 lidí a je velice pravděpobné, že šlo o lidi z Letu č.11 a Letu č.175. Další letadlo, Let č.93, také přistál na letišti v Clevelandu.

Tohle bylo potvrzeno starostou Clevelandu a United Airlines, kteří veřejně uznali, ze Let č.93 přistál v Clevelandu. Let č.93 mohl být oddělený na jednom konci letiště, v hangáru NASA Glenn, zatímco další letadlo s pasažéry z Letu č.11 a Letu č.175 v centru I-X Exposition. Dva lety, Delta 1989 a United Let č.93 měly okolo 260ti lidí, stejné číslo jako měly čtyři lety 11,175,77 a 93 dohromady.

Záhada letiště v Clevelandu – Vysvětleno

Následující je od Woodyboxe, pracovitého badatele 11.září. Velice stručně vysvětluje, proč byly dvě různá letadla, která přistála v Clevelandu. V mém článku výše, je důvod jasný.

Můžeme vyvodit, že Delta 1989 přistála v 10:10 a ve 12:30 bylo 69 pasažérů odvedeno do ředitelství FAA. Let X přistál v 10:45 a v 11:15 bylo odvedeno 200 pasažérů do centra NASA.


Letiště Cleveland Hopkinst – modré ranveje byli 11.září teprve v plánu. Velký černý obdelník je I-X Center.

5) Přesná lokace letadla

Tohle je konečný důkaz, že máme co dočinění se dvěma letadly. Obě dvě stála na ranveji, ale několik mil od sebe. Jedno letadlo bylo na západní konci ranveje 28/10 blízko centra NASA (číslo 10 na mapě). Tohle bylo potvrzeno deníkem Associated Press a svědkem (5A). Další letadlo stálo na jižním konci ranveje 18/36 blízko I-X-Center (číslo 36), také potvrzeni dvěma svědky. (5B). Zeměpisné podmínky letiště naznačují, že pasažéři na západě byli odvedeni do centra NASA a pasažéři na jižním konci do hlavní budovy FAA

Pojďme si shrnout naše zjištění:

                                                                               Delta 1989                       Let X

Přistání                                                                   10:10                              10:45

Začátek evakuace                                                  12:30                               11:15

Počet pasažérů                                                          69                                 200

Pasažéři odvedeni do                                          FAA/letiště                       NASA

Přesná lokace                                                    Ranvej 18/36               runvej 28/10

                                                                          blízko I-X Center        blízko centra NASA


Pokračování příště....

Poslední komentáře
18.01.2018 13:10:20: Na Wkipedii je uvedena registračka letu č.175, když si najdete ve FAA databázi, zjistíte, že v minul...
18.01.2018 13:04:40: Na Wkipedii je uvedena registračka letu č.175, když si najdete ve FAA databázi, zjistíte, že v minul...
27.03.2014 01:16:26: Navíc ještě podezřívali další letadlo na lince Delta 1989, který ani nebylo unesený.. Prostě zmatky ...
27.03.2014 01:00:31: Tohle je hodně zajímavý. Jinak zrovna teď sleduju audiozáznamy z 11.září a jsou tam velký zmatky s t...