9/11 a NWO

Novinky

Transhumanismus a agenda policejního státu v pop music

Transhumanismus

Transhumanismus (někdy zkracováno pouze na >H nebo H+) je mezinárodní intelektuální a kulturní hnutí, které podporuje použití nových vědeckých objevů a technologií k vylepšení lidských mentálních i fyzických schopností a na druhé straně také zlepšení co se týče nežádoucích a nepotřebných aspektů lidské schránky, jako jsou hloupost, utrpení, nemoci, stárnutí a nedobrovolná smrt. Pro tyto účely transhumanističtí myslitelé kriticky studují možnosti a důsledky vývoje a užití technik lidského vylepšování a dalších příchozích technologií. Možná nebezpečí, stejně jako výhody, mocných technologií, které by mohly rapidně změnit podmínky lidského života, jsou stejně tak věcí zájmu transhumanistů.

Tyto technologické objevy budou ale normálním lidem nedostupné. Vysoké ceny těch vědeckých objevů si budou moc dovolit jen elity. Normální člověk je donucen vyhledávat geneticky upravené potraviny, elity se snaží udržet přes vědu nesmrtelnost. I když masy nemají přístup k těmto objěvům, massmédia dělají transhumanismus cool, žádoucí a přijatelný.

Samostatnou kapitolou této agendy je Rihanna a Beyonce.Rihanna jako generál....

Vždy, když se podporují zbraně a válka je všechno v pořádku.Čepice Mickey Mouse reprezentuje ovládání mysli.


Tohle vystoupení je klasický příklad transhumanismu. Na konci křičí "Where the bloggers at? Where the bloggers at?!"

Beyonce také...

Přirpavují Ilumináti americkou veřejnost na policejní stát?

Dady Yankee na předávání cen Premio Lo Nuestro 2010 předvedl song "Descontrol"...
A nakonec Black Eyed Peas: "I'm upgraded new negro..."
Žádné komentáře