9/11 a NWO

Novinky

Rick Ross feat. Jay-Z - Free Mason

Rick Ross a Jay-Z nahráli píseň Free Mason (Svobodný zednář), celkem zajímavý text.


This is for the soldiers the see the sun

At midnight, ya dig
Let me slow down (it's so incredible)

[Rick Ross Verse]
I go to the grave before I be a bitch nigga
Better behave, you're dealin' with some rich niggas
We the lost symbols, speak in cryptic codes
Ancient wisdom, valuable like gifts of gold
I embark on life, my path is all math
I understand the codes these hackers can't crack
I understand that folks expect me to fold
Community control to violate parole
I won't fail, but a lot of men will
I'm iconic in the field, like Solomon's Seal
Uh, it's just an intro
Allow my flow time to sink into the temple
Free Mason, freelancer, free agents, we faster
Big contracts, big contractors
Built pyramids, period we masters
No caterpillars, it was just a lot of niggas
A lot of great thinkers and a lot of great inventors
All white mansion, I'm the child of God
All black diamonds, times were hard
New Rolls Royce
Guess you made it, nigga
All white neighborhoods, you they favorite nigga
My top back like J.F.K.
They wanna push my top back like J.F.K.
So, so I J.F.K.
Join Forces with the kings and we ate all day
Right now I could rewrite history
I stopped writin so fuck it, I'll do it mentally

[Rick Ross & John Legend Chorus (x2)]
I go to the grave before I be a bitch nigga
Better behave, you're dealin' with some rich niggas
Started in the ghetto, now we worldwide
Multiplying and I pray to God we never die

[Jay-Z Verse]
Niggas couldnt do nothing with me they put the devil on me
I would have preferred if niggas would squeeze the metal on me
Rumors of Lucifer, I dont know who to trust
Whole world want my demise, turn my music up
Here me clearly
If all niggas fear me, just say yall fear me
Fuck all these fairy tales, go to hell this is God engineering
This is a Hail Mary pass, all interfering
He without sin shall cast the first stone
So all check in the mirror, double check your appearance
Bitch I said I was amazing
Not that Im a Mason
Its amazing that I made it through the maze that I was in
Lord forgive me I never would’ve made it without sin
Holy Water, my face in the basin
Diamonds in my rosary shows he forgave him
Bitch Im red hot, Im on my third six but the devil, Im not
My Jesus piece flooded but thou shall not covet
Keep your eyes off my cupboard
Im a bad motherfucker, its Hov just say you love it

[Chorus]

If I ever die, never let it be said I didn't win
Never, never say
Never say Legend didn't go in (Imma go in)
I just wanna die on top of the world
Makin' love to my favorite girl
Makin' beautiful music, we makin' a movie
We knew we was born to do it


Překlad:
Tohle je pro vojáky, kteří vidí slunce
Hned o půlmoci, jo
Nechte mně zpomalit (je to úžasné)

(Rick Ross)
Půjdu do hrobu dřív, než budu sviňák nigga
Radši se chovejte, čelíte bohatým niggům
Jsme ztracené symboly, mluvíme v kryptických kodech
Starověká moudrost, cená jako zlato
Začnu se životem, moje cesta je matematika
Rozumím kodům, které hackeři nemužou prolomit
Chápu, co ode mě lidé očekávají
Ovládání společnosti porušení slova
Nepadnu, ale spousta lidí ano
jsem ikona jako Slomon's Seal
Uh, tohle je jen intro
Dovol času vnořit se do chrámu
Svobodný zednář, nezávislost, jsme rychlejší
Velké kontrakty, velcí kontraktoři
Staví pyramidy, v tom jsme mistři
Žádné housenky, to byla spousta niggů
Mnoho z myslitelů a mnoho z vynálezců
Všechna bílá sídla, jsem dítětem boha
Všechny černé diamanty, časy jsou zlé
Nový Rolls Royce
Hádejte, kdo ho vynalezl, nigga
Všichni kamrádi jsou oblíbení niggové
můj je JFK
Chtějí mně odsunout jako JFK
takže jsem JFK
Spojili jsme síly s krály a jedli celý den
Právě teď můžu přepsat historii
Přestal jsem psát, seru na to, udělám to mentálně

Chorus:
Půjdu do hrobu předtím, než budu sviňák nigga
radši se chovejte, čelíte bohatým niggům
Začalo to v ghettu, teď jsme celosvětoví
Množíme se a modlíme se v boha, nikdy neumíráme

Niggové nemůžou se mnou nic dělat, dali mně ďáblu
Upřednostňoval bych, kdyby niggové na mě natěsnali kov,
mluví se o Luciferovi, nevím komu věřit
Celý svět chce mou smrt, zapnou mou hudbu
Slyší mně jasně
Jestli se mě všichni niggové bojí, ať to řeknou
Seru tyhle pohádky, běžte do pekla, tohle je boží technika
Tohle je nahrávka Hail Mary, všechno překáží
On bez hříchů musí hodit první kámen
Tak se všichni podívejte do zrcadla, zkontrolujet svůj vzhled
Kurva řekl jsem, že jsem byl úžasný
Ne že jsem Zednář
Úžasné je, že jsem prolezl bludiště, ve kterém jsem byl,
Pán mi odpusť, neudělal bych to bez hříchu
Svěcená vodo, moja hlava je v umyvadle
Diamanty na mé zahradě ukazují, že mi odpustil
Kurva jsem horký a červený, jsem na své třetí šestce, ale ďábel nejsem
Můj kus Ježíše uplaval, ale o to už neusiluju
Držte se mimo mou skříň
Jsem zlý zmrd, teď řekněte, že to milujete

Chorus 2x

Žádné komentáře