9/11 a NWO

Novinky

Prezident CFR volá po okupaci Libye


Podle něj bude potřeba mezinárodní síla na zemi, která by udržela pořádek, protože rebelové nejsou schopni znovu vybudovat Libyi.

Financial Times obsahuje komentář prezidenta Rady pro zahraniční vztahy nazvaný "Libye teď potřebuje vojáky na zemi", kde mazaný globalista říká, že Libyjští rebelové nejsou schopni znovu postavit Libyi a bude to vyžadovat "mezinárodní sílu" k udržení pořádku. Haas přiznává, že intervence NATO k "ochraně civilistů" byla vlastně politická intervence určená ke změně režimu.

http://www.bushstole04.com/Libya/globalists_libya.htm

Žádné komentáře