9/11 a NWO

Novinky

Policejní stát v USA

Dnes jsem se rozhodl podívat na všechny ty nařízení a zákony, které umožní v případě nouze proměnit USA v policejní stát.

REX 84

V roce 1984 proběhlo cvičení pod názvem REX 84. REX 84 byl plán, který sestavil Oliver North (byl spojkou mezi NSC a FEMou) a John Brinkenhoff (zástupce ředitele program národní připravenosti FEMA). REX 84 bylo prakticky cvičení, kdy v případě národní nouze bude suspendována ústava a vyhlášeno stanné právo a problémoví lidé budou odvezeni na pracovní tábory.


http://en.wikipedia.org/wiki/Rex_84
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3010


PDD 51

www.scribd.com/doc/7566901/PDD51

Národní bezpečnostní direktiva podespána Georgem Bushem.

V ní stojí: Detailní a integrovaný národní program, který posílí kredibilitu naší národní bezpečnostní pozice a umožní rapidně a efektivně reagovat a zotavit se z národní nouze.

"Katastrofická pohotovost" znamená jakýkoliv incident, bezohledu na místo, který způsobí masivní ztráty na životech, velké škody, narušeníí americké populace, infrastruktury, přírody, ekonomiky nebo vládních funkcí.

Podle této direktivy bude mít veškerou moc prezident USA.


Prezidentovy vládní nařízení

Všechna tato nařízení byla schválena během administrací Reagana, Bushe, Clintona a Bushe.

Nařízení č.10990 nařizuje vládě převzít všechny cesty dopravy a převzít kontrolu nad dálnicemi a přístavy. To potvrzuje PDD 51 a zákon Johna Warnera Defense Authorization Act.

Nařízení č.10995 nařizuje vládě převzít a ovládat komunikační média.

Nařízení č.10997 nařizuje vládě převzít všechnu elektřinu, plyn, ropu, paliva a nerosty.

Nařízení č.10998 nařizuje vládě zabavit všechny dopravní prostředky, včetně aut všeho druhu a totální kontrolu nad dálnicemi, přístavy a vodními cestami.

Nařízení č.10999 nařizuje vládě převzít všechny zdroje jídla a farmy.

Nařízení č.11000 nařizuje vládě postavit civilisty brigádám pod vládním dohledem.

Nařízení č.11001 nařizuje vládě převzít všechny školy a zdravotnické a sociální zařízení.

Nařízení č.11002 Zplnomocnění k povinnému zaregistrování všech občanů ministerstvem pošt.

Nařízení č.11003 nařizuje vládě převzít všechny letiště a letadla, včetně komerčních letadel.

Nařízení č.11004 nařizuje bytové a finanční správě přemístit komunity, postavit nové domy z veřejných fondů, ustanovit opuštěné oblasti a vytvořit nové místa pro populaci.

Nařízení č.11005 nařizuje vládě převzít všechny železnice, vodní cesty a veřejné skladiště.

Nařízení č.11051 zmocnění ředitele Úřadu pro plánování nouzových stavů k vyhlášení účinnosti vládních nařízení v době zvýšeného mezinárodního nebo vnitrostátního napětí, občanských nepokojů, přírodních katastrof nebo finanční krize.

Nařízení č.11310 dává ministerstvu spravedlnosti pravomoc na uplatnění nařízení na vytvoření právního spojení ke kontrole nad všemi cizinci pracujícími v trestaneckých a nápravných zařízeních a zároveň radí a pomáhá prezidentovi.

Nařízení č.11049 přiřazuje pohotovostní funkce federálním úřadům a agenturám, slučuje 21 nařízení vydaných během 15ti let.

Nařízení č. 11921 nařizuje Federal Emergency Preparedness Agency vytvořit plány ke kontrole nad zařízeními produkce a distribuce, zdroji energií, mzdy, úvěry a tok peněz v Amerických finančních institucích v jakékoliv národní nouzi. Také, když je stav nouze vyhlášen prezidentem, nesmí to kongres dalších 6 měsíců přešetřit.

Pokud bude ve stavu nouze (ekonomický kolaps, teroristický útok, přírodní katastrofa) suspendována ústava, podle PDD 51 bude mít veškerou moc prezident a budou platit výše uvedená nařízení.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/fema_executive_orders.htm
Kempy FEMA


Civilní vězeňský pracovní program vydaný v roce 2005 umožňuje vězňům pracovat v pracovních táborech - v kempech FEMA.


Stačí, aby jen třeba padl dolar nebo vzoupra bílých rasistů a v USA nastane velký chaos. Tohle jen to, co proniklo na veřejnost, většina je dodnes pořád tajná.Žádné komentáře