9/11 a NWO

Novinky

Myslící čip otevírá cestu k počítačům, které budou umět předvídat


K nové generaci počítačů otevírá cestu nový čip vyvinutý v IBM, jehož autoři se inspirovali fungováním lidského mozku. Čip má umožnit počítačům učit se z vlastních chyb, rozpoznávat situace a předvídat další vývoj v reálném čase. Využití se předpokládá v ozbrojených silách, při předvídání přírodních katastrof nebo odhadování rizik na světových trzích.


“Vyvinuli jsme nový systém, který změní pravidla hry. Bude to nová generace počítačů, která lehce překlene těžkosti, s nimiž se komplikovaně potýkají počítače současné,“ řekl agentuře Bloomberg vedoucí projektu Dharmendra Modha.

Zatímco současné systémy provádějí příkazy jednotlivě, jeden za druhým v lineární posloupnosti, počítače s novým čipem řeší úlohy propojeně podobně jako mozek prostřednictvím neuronů. Takže řeší skupinu problémů podle potřeby najednou. Zařízení postupuje bez programování s pomocí integrované paměti, vyhodnocování a komunikování jednotlivých částí.

Srdcem čipu je podle jednoho z jeho spolutvůrců Richarda Dohertyho 3,8 miliónu tranzistorů na 4,2 čtverečního milimetru silikonu. Paradoxně současné čipy využívají dvě miliardy tranzistorů na desetkrát větší ploše a nezvládnou rozsah úkolů, které čekají na novou technologii.

Počítače vybavené novým druhem čipu mohou podobně jako lidé reagovat na pestrou škálu podnětů, včetně chuti, vůně a zvuku a vyhodnocovat situace s menší spotřebou energie a při zpracování většího objemu informací než dnes.

Nová generace počítačů může například sledovat všechny dostupné meteorologické údaje a na jejich základě vyhodnocovat a předvídat s předstihem například tsunami. Na burzách může počítač lépe než lidé a současné systémy předvídat pohyby trhu a vybírat nejlepší investiční příležitosti v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu a odhadnout rizikový vývoj.

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/242226-myslici-cip-otevira-cestu-k-pocitacum-ktere-budou-umet-predvidat.html
Žádné komentáře