chtělo by to lepší překlad. tenhle strpjový je nahouby. Grang father není přece velký otec, ale děd. a co "genes of traitorship"? to není traitor ship = zrádcovská loď, ale traitorship = zrádcovství (obdobně friendship je přátelství a nikoli přátelská loď). takže nesou geny zrádcovství, nikoli geny zrádcovské lodi.