9/11 a NWO

Novinky

Malé shromáždění v Tripoli brzy ráno


Je tu zdá se opět zmatek v informacích.
Dnešní malá skupina Kaddáfiho stoupenců v Tripoli. Nemáme zatím žádné důkazy, že by někdo strhával a ničil Kaddáfho fotky.
Žádné komentáře