9/11 a NWO

Novinky

Lupe Fiasco nazval na Twitteru MTV oblíbenou stanicí Iluminátů

Raper Lupe Fiasco chtěl 21.října 2010 na Twitteru vrátit naši MTV zpět.


Fiasco na Twitteru napsal:

Oh snap…MTV (illuminati’s favorite network) back on the attack…why can’t y’all just chill out? Salacious banality @ the speed of light? I think I’ve been very good natured with you. I personally know several employees of your company. You guys know me as well. I’m confused. Where is the true music journalism??? where is Suchin?!! What happened? Where are the honest critiques of cultural expression? For it’s not about being RIGHT it’s about being HOT. Fame over self-awareness and virtue. Hedonism over self respect. Celebrity over cerebral. A destroying force in our culture and society just like rest of the useless vapid spectacles that pour out of our tv’s and radios.

What are we supposed to be learning from you? What is your point? Do you have a point beyond corporate sponsored distraction? Your a materialistic shell of your former self that can only identify with celebrity pageantry and instant gratification. Corporate garbage pushing plastic lifestyles and wasteful, destructive behavior into the brains of the youth of the world. So when your relevance thins in2 a whisper & the stock price collapses and you have 2 come 2 grips with the mess you made. I’ll be here 4 ya. We’ll be here. With hands full of baby powder 2 smack some sense back into your body & a warm shoulder to cry on. We want the REAL MTV back!


Moc to chápat ani nejde...Každopádně Lupe Fiasco chce zpět MTV (oblíbenou stanici Iluminátů)

Sakra....MTV (oblíbená stanice Iluminátů) vrací útok....Proč nemůžu mít klid? Svinské banality @ rychlost světla? Myslím, že jsem s vámi dostal rozum. ...Osobně znám několik zaměstnanců vaší společnosti. Vy mně taky dobře znáte. Jsem zmatený. Kde je pravá hudební žurnalistika? Kde je Suchin?!! Co se to stalo? Kde jsou upřímné kritiky kulturních expresí? Není to o tom mít PRAVDU, ale být SEXY. Sláva před informovaností a čestností. Hédonismus před vlastním respektem. Celebrity před intelektuály. Ničení sil v naší kultuře a společnosti jako zbytek zbytečné nudné podívané, která se hrne do našich televizí a rádií.

Co se od vás máme naučit? O co vám jde? Je něco za koorporacemi sponzorovanou zábavou? Vaše vlastní materialistická kostra se může jenom identifikovat s parádami celebrit a neustálého potěšení. Koorporátní odpad tlačí umělé životní styly a špatné, destruktivní chování do mozků mládeže tohoto světa. Takže kdy se vaše důležitost zmenší do šeptání a   kdy padne váš kurz a vy se chytíte bordelu, který jste nadělali? Budu tady pro vás. My všichni tu budeme pro vás. S rukama plnýma dětského pudru, abysme vrátili smysly zpět do našeho těla a ramenem na vybrečení. My chceme PRAVOU MTV zpět!

http://vigilantcitizen.com/?p=5533

Lupe Fiasco a Ilumináti
Žádné komentáře