9/11 a NWO

Had
Podívejte se na hada,který má italský premiér na zahradě své vily...Tohoto hada má ve znaku také automobilka Alfa-Romeo...
Tento had je přorovnáván dalšímu ztvárnění Blafometa,kterého namaloval John D.Alee.
Had požírající svůj ocas (podle wikipedie had má být z poloviny bílý a z poloviny černý) - had požírá svůj ocas,zatímco se pořád zvětšuje.Mnoho satanistů mluví o Satanovi jako o síle,která se vytváří a ničí současně.

Více podobný znak používá také Vodafone,který má ve znaku 3 písmena O (každé to písmeno "o" znázorňuje hada) - dvě v nápisu a jedno velké nad ním.Tyto 3 "O" jako 666....?
http://www.whale.to/b/snake_s.html