9/11 a NWO

Americký StonehengePůvod divného pomníku je zahalen tajemstvím, protože nikdo nezná pravou identitu muže, který stavbu objednal. Vše, co je známo je jen červen 1979, dobře oblečený muž navštívil kancelář stavební firmy Elberton Granite Finishing Company a oznámil, že chce postavit k vysílání zpráv k lidstvu. Identifikoval se jako R. C. Christian, ale později se ukázalo, že jméno není pravé. Říkal, ž ereprezentuje skupinu mužů, kteří chtějí nabídnout lidstvu směr, ale ani dnes nikdo neví, kdo opravdu byl R. C. Christian nebo jména těch, které reprezentoval. or the names of those he represented. Několik věcí je jasných. Zprávy vyryté do kamenů mají co dočinění se 4 hlavními oblastmi: (1) Vládnutí a zřízení jedné světové vlády (2) Ovládání populace a reprodukce (3) Životní prostředí a vztah člověka k přírodě (4) Duchovnost.

V knihovně v Elbertonu, jsem našel knihu napsanou mužem, který se představoval R.C. Christian. Objevil jsem, že pomník, který navrhl byl postaven jako uznání Thomase Paina a okultní filozofii, ke které se hlásil. Tyto kameny jsou do dnešního dne používány pro okultní ceremonie a mystické oslavy.

Zprávy z kamenů

1. Udržujte lidskou populaci pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
2. Řiďte reprodukci s moudrým přihlédnutím k zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
3. Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
4. Ovládněte vášně - víru - tradice a všechny věci smírnou cestou.
5. Ochraňujte lidi a národy poctivými zákony a spravedlivými soudy.
6. Nechť se všechny národy řídí interními normami a externí spory ať řeší světový soud.
7. Zbavte se banálních zákonů a zbytečných úředníků.
8. Vyvažujte osobní práva společenskými povinnostmi.
9. Ocenujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.
10. Nebudte rakovinou Země - dejte prostor přírodě - nechte místo přírodě
.