9/11 a NWO

False Flag operaceOperace Northwoods

Je název tajného dokumentu,vytvořeného americkým generálním štábem USA v roce 1962. Dokument obsahoval návrh vojenské operace, iniciované armádou Spojených států. 13. března 1962 jej ministru obrany Robertu McNamarovi předložil předseda sboru náčelníků štábů, Lyman Lemnitzer. McNamara tento návrh zamítl, plán viděl i prezident John F. Kennedy, osobně ho zamítl a navíc zbavil Lemnitzera velení. Operace Northwoods nebyla nikdy realizována. Po čtyřiceti letech byly její plány odtajněny.

Tento plán patří mezi tzv. false flag psy-op - psychologické operace, jejichž cílem je manipulace veřejného mínění vlivem nějakého neočekávaného nebo např. traumatizujícího podnětu. Účelem akcí, které Operace Northwoods plánovala, bylo získat všeobecnou podporu americké veřejnosti pro vojenskou invazi na Kubu. Uvedené prostředky zahrnovaly i fingované teroristické akce na území USA proti vlastním obyvatelům, počítající s až stovkami obětí.

Dokument navrhoval použití teroristických útoků v okolí základny Guantánamo Bay, jako záminku pro vojenskou intervenci proti Kubě. Plán zahrnoval:

- Rozšířit zvěsti o tom, že Kuba používá konspirační rádio.

- Zinscenovat útok uvnitř základny za pomoci spřátelených Kubánců.

- Vyvolání nepokojů u hlavní brány.

- Vyhodit do vzduchu munici a založit ohně.

- Zaútočit na základnu pomocí minometů.

- Potopit loď a provést pohřeb domnělých obětí.

- Připravit teroristické útoky v Miami, Floridě a Washingtonu D.C..

- A konečně, zničení dálkově řízeného letadla nad kubánskými vodami.

- Cestující budou federální agenti převlečení za vysokoškoláky na dovolené.

- Na letecké základně v Eglinu bude zhotoven duplikát letadla, včetně barvy a registrace, ve skutečnosti patřící CIA. Duplikát bude nahrazen původním letadlem a osazen cestujícími. Původní letadlo se změní na dálkově ovládané.

- Obě se setkají na jih od Floridy. Letadlo s pasažéry přistane v Eglinu, kde je vyloží a navrátí se mu původní status.

- Dálkově ovládané letadlo převezme původní letový plán a nad kubánskými vodami vyšle signál „MAYDAY“, ještě předtím, než ho na dálku odpálí.
Operace Gladio

Operace Gladio je nesporný historický fakt. Gladio byla součástí poválečného programu vytvořeného CIA a NATO pravděpodobně ke zmaření budoucí sovětsko/komunistické invaze nebo vlivu do Itálie a západní Evropy. Ve skutečnosti se z operace stala státem sponzorovaná pravicová teroristická síť, zahrnující operace pod falešnou vlajkou a rozvracování demokracie.

Existence Gladia byla potvrzena a přiznána italskou vládou v roce 1990, poté co soudce Felice Casson objevil tuto síť v průběhu jeho vyšetřování pravicového terorismu. Italský premiér Giulio Andreotti připustil existenci Gladia, ale snažil se minimalizovat jeho význam.

Zdá se, že hlavní fukcí skupin Gladio v případě neexistence sovětské invaze byla diskreditace levicových skupin a politiků užíváním "strategie napětí", zahrnující i terorismus pod falešnou vlajkou. Strategie napětí je koncept pro kontrolu a manipulaci veřejného mínění skrze využívání strachu, propagandy, agentů provokatérů, terorismu atd. Cílem bylo vštípit strach do populace a přitom falešně obviňovat levicové politické oponenty z teroristických krutostí.

Gladio a jeho "skryté" síťě mohou být jedním z historicky nejvíce "přijatým" či "potvrzeným" příkladem terorismu pod falešnou vlajkou. Dokumentace, usnesení, přiznání a odsouzení, to všechno potvrzuje, že Gladio je mnohem více než pouhá konspirační teorie, čemuž by média a vláda chtěly, aby jste veřili. Podívejte se na speciální stránku ministerstva zahraničí věnované odmítaní "konspiračních teorií", včetně stránky o Gladiu.

Hledači pravdy by měli využít výhod Gladia a jeho sítí jako potvrzeného precedensu západních vlád a vlády USA, účastnících se krutých teroristických útoků proti svým vlastním lidem za účelem vštípení strachu, kontroly populace a falešného obvinění levicových politických oponentů. Lidé, kteří věří, že takové věcí se nestávají nebo nemůžou stát by měli být důrazně upozorněni na takové případy jako operace Gladio.

Důkazy
2.Srpna 1980, bombové útoky na Boloňském vlakovém nádraží, které zabily 85 lidí jsou široce uznané jako operce Gladia. Ačkolov z nich byli původně obviněny komunistické "Rudé brigády", nakonec byli jako viníci odhaleny pravicové a fašistické elementy. Dva italští agenti tajné služby a hlava nechvalně známe zednářské lóže P2 Licio Gelli byli odsouzeni v souvislosti s atentáty.

Tento materiál pro bombu ... přišel z arzenálu používaným Gladiem ... podle parlamentní komise o terorismu ... Nalezené spojení s Boloňským atentátem je potenciálně nejzávažnější ze všech obvinění proti Gladiu a přichází jen dva dny poté co italský premiér Giulio Andreotti vyjasnil jméno Gladio v projevu parlamentu, tvrdíc že tajná armáda se neodchýlila od oficiálních vojenských instrukcí NATO. The Guardian 16. leden 1991.

1969- Itálie - masakr v Piazza Fontana v Miláně zabil 16 a těžce zranil 80 lidí[….] Během výslechu vypověděl pravicový extrémista generál Giandelio Maletti, bývylý šéf italské kontrarozvědky, že masakr byl proveden Italskou skrytou armádou a pravicovými teroristy na příkaz tajné služby CIA s cílem zdiskreditovat italské komunisty.

1985: V Belgii útočí tajná armáda a náhodně střílí nakupující v supermarketu, 28 jich zabíjí a nechává mnoho zraněných. Vyšetřování spojuje teror se spiknutím mezi belgickou skrytou SDRA8, belgickým četnictvem SDRA6, belgickou pravicovou WNP a tajnou službou Pentagonu DIA.

Podle Vincenza Vinciguerra, krajně pravicového teroristy spojeného s Gladiem, který si odpykává doživotní trest za zabití 3 polistictů bombou v autě: "Důvod byl poměrně jednoduchý. Měli donutit tyto lidi, italskou veřejnost, aby se obrátila na stát a žádala větší bezpečnost. Je to politická logika, která leží za všemi těmito masakry a bombovými útoky, které zůstávají bez trestu, protože stát nemůže označit sám sebe jako zodpovědného za to, co se stalo."

Vinciguerra také udělal toto prohlášení deníku Guardian: "Teroristickou linii následovali kamuflované lidé, lidé patřící do bezpečnostního aparátu, nebo ti, kteří byli propojení se státním aparátem skrze vztah nebo spolupráci. Já říkám, že každé jednotlivé násilí, které následovalo od roku 1969, patřilo do jedné, organizované sítě. Avanguardia Nazionale, jako Ordine Nuovo (hlavní pravicová teroristická skupina aktivní běhěm 70-tých let) byly mobilizovány do bitvy jako součást anti-komunistické strategie pocházející nikoliv z organizací oddělených od orgánů moci, ale z vnitřku samotného státu a konkrétně z oblasti státních vztahů v rámci Severoatlantické aliance."

V roce 1990 Evropský parlament schválil rezoluci odsuzující Gladio. Usnesení požadovalo plné vyšetřování a celkové odstranění polovojenských struktur už zapojených nebo které se ještě měly zapojit.

Operace podobné Gladiu byly objeveny po celé Evropě, včetně Francie, Belgie, Dánska, Nizozemska, Norska, Německa, Švýcarska ...

převzato z nwoo.org

Projekt MK-ULTRA

Od 50-tých do 70-tých let minulého století,CIA prováděla experiment ovládání mysli tím,že podávala "serum pravdy" komunistickým špionům.Testovacím subjektům byly dány různé drogy,včetně LSD,často bez účinku a někteří byli mučeni.Minimálně jeden muž,biochemik Frank Olson,který pracoval pro vládu,zemřel následkem těchto experimentů.Tento projekt byl konečně odhalen po vyšetřovování Rockefellerovy komise.Operace "Mockingbird"

od 50-tých do 70-tých let minulého století,také CIA platila řadu známých domácích a zahraničních novinářů(z Time,Washington Post,New York Times,CBA a spustu dalších),aby publikovali propagandu CIA.CIA také údajně sponzorovala minimálně jeden film,a to animovaný "Animal Farm" od George Orwella.