9/11 a NWO

"Vysoký úřad prezidenta byl využit k podněcování plánu zničit americkou svobodu a než opustím tento úřad, musím informovat občany o jejich plánu"

John Kennedy